17 de noviembre de 2010

Distintas formas de inicializar un diccionario Python

A partir de un lista con tuplas llave/valor

>>> keys = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> values = [1, 2, 3, 4]
>>> mapping = zip(keys, values)
>>> mapping
[('a', 1), ('b', 2), ('c', 3), ('d', 4)]
>>> dict(mapping)
{'a': 1, 'c': 3, 'b': 2, 'd': 4}

A partir de un iterador

>>> def iter_dicc(num):
...     l = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
...     for i in range(num):
...             yield (l[i], i+1)
>>> dict(iter_dicc(5))
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'f': 6}

Directamente en el contrucctor

>>> dict(a=1, b=2, c=3, d=4)
{'a': 1, 'c': 3, 'b': 2, 'd': 4}

Referencias:
>>> help(dict)

No hay comentarios:

Publicar un comentario